Algemene voorwaarden

 • 1.Reserveren
  Bij Autoverhuur Hoogeveen kunt u op de volgende manieren een huurauto reserveren: • Online via onze reserveringsmodule
  • Via onze Administratie / Planning 0528 - 22 02 44
  • Via onze vestiging

 • 2.Afhalen c.q. retourneren van de huurauto
 • De huurder en bestuurders dienen een geldig Nederlands rijbewijs én paspoort te overleggen en tevens aan de voorwaarden van de verhuurder te voldoen.
 • Bij het afhalen van het voertuig dient de huurder naast de dubbele legitimatie een borgsom vooruit te voldoen, welke aan het eind van de huurperiode wordt verrekend.
 • Bij het retour brengen van het voertuig dient u zich te houden aan de instructies van de verhuurder.
 • De Huurder dient het voertuig met een volle tank te retourneren. Indien dit niet het geval is worden tankkosten in rekening gebracht á € 10,-.
 • De Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. 
 • Het is verboden te roken in het voertuig. 
 • Huisdieren mogen alleen vervoerd worden in overleg met de verhuurder. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 25,-.

 • Huurperiode: De volgende huurperiode wordt door ons aangehouden:

  Van 08:00 uur tot 07:55 uur de volgende dag(*)

  * Het ophalen van de huurauto om 17:00 uur op de middag voorafgaand aan de huurdag is in overleg en is op basis van beschikbaarheid tegen een vergoeding van € 29,95

  * Wij bieden u de mogelijkheid om het gehuurde voertuig na sluitingstijd in te leveren. U blijft echter aansprakelijk voor het voertuig tot een medewerker van  Autoverhuur Hoogeveen de auto in ontvangst kan nemen (openingstijd de volgende werkdag).

  Voor meer informatie zie Huurtijden

 • 3.Waarborgsom per huurperiode

  • € 250,00 tot € 450,00 Dit verschilt per voertuig.
 • •4.Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid huurder / bestuurder
  •Huurder dient het voertuig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en is aansprakelijk voor schade t.g.v. ondeskundig gebruik.
  •Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder o.a. olie- & koelvloeistofpeil, bandenspanning en wielwissel t.g.v. een lekke band;
  •Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van technische storingen van het voertuig.
  •Schade aan banden door inrijding van buitenaf komt voor rekening van huurder.
  •Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig moeten de originele documenten en autosleutels binnen de afgesproken huurperiode bij Autoverhuur Hoogeveen ingeleverd worden. Bij het niet inleveren van de bovengenoemde bescheiden bent u als huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde object.
  •Indien een andere bestuurder dan de huurder is toegestaan, zorgt huurder dat de bestuurder bevoegd en in staat is om het voertuig te besturen. Huurder zal de bestuurder de verplichtingen uit deze voorwaarden opleggen en zorgen dat bestuurder deze nakomt. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van de bestuurder. Handelingen van andere bestuurders dan huurder worden beschouwd als handelingen van en toegerekend aan huurder zelf en komen voor risico van huurder.
 • 5.Verzekering & Eigen Risico huurder / bestuurder:
  •Alle voertuigen van Autoverhuur Hoogeveen zijn inclusief WA-verzekering. Een groene kaart en een kopie van de autopapieren liggen in de auto. Uw Eigen Risico bedraagt per WA schadegebeurtenis € 1000,00,- tot € 2.500,00 dit verschilt per voertuig. Indien er door eigen toedoen schade is gecreëerd aan het voertuig word de volledige schade claim op de huurder verhaald, indien er een extra verzekering wordt afgesloten gelden de voorwaarden van de door de huurder vooraf afgesloten verzekering.
 • 6.Uitgesloten van verzekering en voor volledige Eigen Risico van de huurder:
  • Schade t.g.v. verduistering;
  • Schade t.g.v. alcoholgebruik;
  • Schade t.g.v. vervoer stoffen volgens de “Wet gevaarlijke stoffen vervoer”;
  • Schade t.g.v. diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen;
  • Schade t.g.v. overschrijding laadvermogen en overbelasting van de laadklep;
  • Schade veroorzaakt door een bestuurder welke niet in het bezit is van een geldig rijbewijs;
  • Schade ontstaan in een niet op de “groene kaart” vermeld land;
  • Schade ontstaan aan de lading door uitval van laadklep, koel- en vriesinstallatie is geheel voor rekening van de huurder;
  • Schade als gevolg van verkeerde routebeschrijving door navigatieapparatuur!
  • Verzekering van een eventueel getrokken voertuig is ten alle tijden voor rekening van de huurder.
  • Bij schade dient de huurder dit te allen tijde te melden binnen 24 uur d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier bij Autoverhuur Hoogeveen
  •Vernielingen en extreme vervuilingen worden direct doorbelast aan de huurder met een minimum van
  € 25,-.

 • 7.Annuleren
  • Na het reserveren kunt u tot zeven dagen van te voren annuleren met een boete van 50 % van het gehele huurbedrag.
  • Voor annuleringen binnen zeven dagen voor de huurdatum geldt een boete van 75 % van het gehele huurbedrag.
  • Annuleringen op de huurdatum en als gevolg van ‘no show’ resulteren in betaling van het gehele huurbedrag.
 • 8.Betaling
  • De betaling van het afgesproken huurbedrag en de waarborgsom dienen altijd voor vertrek voldaan te zijn.
  • Voor vertrek kunt u aan onze balie contant of per pin betalen
  • Betaling per bank is alleen mogelijk indien dit minimaal 48 uur voor vertrek zichtbaar is.
 • 9.
  Wij doen ons best om een auto van uw keuze in te zetten, maar behouden ons het recht om een gelijkwaardige auto beschikbaar te stellen.
 • Aldus opgemaakt in januari 2020. Typfouten en wijzigingen voorbehouden.
Bel ons
0528 - 22 02 44

Autoverhuur Hoogeveen
Plesmanstraat 89
7903 BG Hoogeveen

BTW nummer:
NL002280853B21

Openingstijden

Maandag
08:00 - 17:00 uur

Dinsdag
08:00 - 17:00 uur

Woensdag
08:00 - 17:00 uur

Donderdag
08:00 - 17:00 uur

Vrijdag
08:00 - 17:00 uur

Zaterdag
08:00 - 16:00 uur

Zondag
Gesloten


Venster sluiten

In verband met de Covid-19 uitbraak nemen wij verschillende maatregelen.

Ook introduceren wij de haal en breng service voor onze verhuur voertuigen klik hier.